Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ Tại Đại Hội Huynh Trưởng TGp Hà Nội Lần 1 Năm 2017Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ Tại Đại Hội Huynh Trưởng TGp Hà Nội Lần 1 Năm 2017

0 nhận xét :