Bài giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Công Lý, Q.3, Chúa Nhật 23. 7. 2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy CSsRBài giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Công Lý, Q.3, Chúa Nhật 23. 7. 2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy CSsR

0 nhận xét :