Bản Tin Công giáo Việt Nam: từ 24 – 30/06/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 24 – 30/06/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP. Hà Nội: Mừng lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô
2. GP.Vinh: Xây Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính tòa
3. GP. Bùi Chu: Hưng Nghĩa: TGM Girelli thăm các bệnh nhân
4. GP. Phú Cường: Cung hiến nguyện đường của cơ sở đào tạo Linh mục
5. TGP. Sài Gòn: Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Tổng Giám mục
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes