Bản tin công giáo Việt Nam: từ ngày 01 – 07/07/2017Bản tin công giáo Việt Nam: từ ngày 01 – 07/07/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP. Hà Nội: Lễ Đức Mẹ Hà Nội tại nhà thờ Cửa Bắc
2. GP. Thái Bình: Lễ bế mạc đại hội huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội
3. GP. Xuân Lộc: Ngày Đại hội Giới trẻ giáo phận
4. GP. Nha Trang: Mừng Ngọc Khánh Giáo phận Nha Trang
5. GP. Phú Cường: Thánh lễ tạ ơn khánh thành cơ sở đào tạo linh mục Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes