Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người đến trần gian để hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 3,16a; 10,11)

Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Cứu Thế 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn dcctvn.org 16/07/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes