Chuỗi Ngọc Vàng Kinh – Trình bày Đình Trinh, Bích Hạnh, Cẩm Yến, Phương ThảoChuỗi Ngọc Vàng Kinh – Nhạc: Phạm Đức Huyến
Trình bày Đình Trinh, Bích Hạnh, Cẩm Yến, Phương Thảo

0 nhận xét :