Đêm Diễn Nguyện Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Miền Bắc Tại Giáo Phận Thái Bình (7.2017)Đêm Diễn Nguyện Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Miền Bắc Tại Giáo Phận Thái Bình 4-5.7.2017

0 nhận xét :