Giảng lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên 8g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 02/07/2017"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy." (Mt 10,40)
Giảng lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên 8g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 02/07/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes