Giảng lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên A 18g 30 – Lm Phaolô Lê Xuân Lộc CSsR 29/07/2017“Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46) Giảng lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên A 18g 30 – Lm Phaolô Lê Xuân Lộc CSsR 29/07/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes