Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Cứu Thế 18h 30 – Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Ga 3, 16)
Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Cứu Thế 18h 30 – Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR 16/07/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes