Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Cứu Thế 8g 00 – Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ" (Ga 3, 16)
Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Cứu Thế 8g 00 – Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 16/07/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes