Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Cứu Thế 8g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt." (Mt 13, 30)
Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Cứu Thế 8g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 23/07/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes