Giáo Hội Năm Châu 10/07/2017: Não trạng bài Công Giáo và các cáo buộc chống lại ĐHY George Pell• Não trạng bài Công Giáo và các cáo buộc vu vơ chống lại Đức Hồng Y George Pell
• Đức Hồng Y Dolan nói phản ứng của Đức Hồng Y Pell cho thấy “dũng khí của một người vĩ đại”
• Đức Tân Hồng Y Lào nói “Tôi đã từng bị cộng sản giam cầm trong 3 năm”
• Giáo dân Nigeria biểu tình chống lại tối hậu thư của Đức Giáo Hoàng
• Hầu hết các linh mục tại Ahiara đã bày tỏ sự tuân phục đối với Đức Giáo Hoàng
• Quốc hội Đức hợp pháp hóa “hôn nhân đồng tính”
• Đức Giáo Hoàng trợ giúp anh chị em Chính Thống Giáo bị động đất tại Hy Lạp
• Giáo hội Tin Lành Đức lên án chủ trương bài Do Thái của Martin Luther

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes