LHS Chúa Nhật 30.07.2017: BÁN HẾT NHỮNG GÌ MÌNH CÓLời Hằng Sống Chúa Nhật 30.07.2017 Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :