Lời Hằng Sống Chúa nhật XV TN 16.07.2017: NGƯỜI GIEO GIỐNGLời Hằng Sống
Chúa nhật XV Thường Niên 16.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes