Lời Hằng Sống Thứ Ba 04.07.2017: ĐỪNG SỢLời Hằng Sống
Thứ Ba 04.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :