Lời Hằng Sống Thứ Bảy 08.07.2017: SỐNG TRONG CHÂN LÝ CỦA CHÚALời Hằng Sống
Thứ Bảy 08.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :