LHS Thứ Hai 10.07.2017: HÃY CHẠM VÀO CHÚALời Hằng Sống
Thứ Hai 10.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :