LHS Thứ Năm 13.07.2017: LẮNG NGHE LỜI CHÚALời Hằng Sống
Thứ Năm 13.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :