LHS Thứ Sáu 14.07.2017: KHÔN NGOAN VÀ ĐƠN SƠLời Hằng Sống
Thứ Sáu 14.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes