Lời Hằng Sống Thứ Tư 05.07.2017: HÃY ĐÓN NHẬN CHÚA VÀO LÒNGLời Hằng Sống
Thứ Tư 05.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :