LHS Thứ Tư 12.07.2017: HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNGLời Hằng Sống
Thứ Tư 12.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :