Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp - Lm. Lê Quang Uy.Bài chia sẻ về Đức Mẹ tại nhà thờ Huyện Sỹ, Q.1, thứ tư ngày 12.7.2017

0 nhận xét :