Lời Hằng Sống Thứ Bảy 15.07.2017: ĐỪNG SỢLời Hằng Sống
Thứ Bảy 15.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :