Lời Hằng Sống Thứ Bảy 29.07.2017: LÚA VÀ CỎ LÙNGLời Hằng Sống
Thứ Bảy 29.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes