Lời Hằng Sống Thứ Năm 20.07.2017: ĐẾN VỚI CHÚA CHALời Hằng Sống
Thứ Năm 20.07.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes