Lời Hằng Sống Thứ Sáu 07.07.2017: NGƯỜI KHỎE MẠNH KHÔNG CẦN ĐẾN THẦY THUỐCLời Hằng Sống
Thứ Sáu 07.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :