Lời Hằng Sống Thứ Sáu 28.07.2017: GIEO LỜI QUẢNG ĐẠILời Hằng Sống
Thứ Sáu 28.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes