Lời Hằng Sống Thứ Tư 26.07.2017: THẤY VÀ NGHELời Hằng Sống
Thứ Tư 26.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes