Ngữ pháp Thông dụng: Câu hỏi Yes/No Thì Quá khứ (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ php Thông dụng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn tới một mẫu câu rất phổ biến mà bạn sẽ thấy mọi người dùng hàng ngày, Có thể nói là đi đâu bạn cũng có thể nghe tới mẫu câu này và đó là câu hỏi Yes/No thì quá khứ. 

Cấu trúc là:

Did + chủ ngữ + động từ chính

Và để trả lời những câu hỏi cũng ở dạng yes, no như thế này, bạn sẽ nói “yes, đại từ + did” hoặc “no, đại từ + didn’t.”

Bạn thông thường có thể đặt câu hỏi yes, no quá khứ từ các câu khẳng định.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes