Ngữ pháp Thông dụng: Động từ liên kết (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong tiếng Anh có một loại động từ quan trọng trọng việc xác định mẫu câu, đó là động từ liên kết. Không giống như các động từ hành động hay trợ động từ, động từ liên kết cho thấy mối quan hệ giữa chủ ngữ và danh từ hoặc tính từ của câu đó. Động từ liên kết thường là các động từ giác quan – nếm, sờ, cảm nhận hay ngửi. Để hiểu rõ vai trò của nó trong một câu, mời các bạn xem các ví dụ trong video sau đây. 

Hãy nghĩ về câu “I feel happy.” Mẫu câu là: “Chủ ngữ + Động từ liên kết + Bổ ngữ của chủ ngữ”. Ở đây động từ liên kết là “feel” và “happy” miêu tả chủ ngữ.

Ngoài ra các hình thái của động từ to be thường là động từ liên kết nhưng cũng còn có các động từ liên kết phổ biến khác. Như: appear, become, feel, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, and turn.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes