Ngữ pháp Thông dụng: Từ nối While và Whereas (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong video tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự giống và khác của hai từ nối được dùng khi muốn thể hiện sự tương phản trực tiếp, khi một thứ gì đó hoàn toàn đối nghịch với một thứ khác, đó là : WHILE và WHEREAS. 

While và whereas là các từ nối. Chúng nối hai mệnh đề. Bởi vì whereas thường được dùng trong văn viết tiếng Anh trang trọng nên chúng ta không thấy nhiều người dùng whereas trong khi nói. Sau đây là một mẹo: Khi bày tỏ ý tương phản, while và whereas giống nghĩa nhau. Nhưng bạn nên biết là while còn thường được dùng trong mệnh đề thời gian với nghĩa “trong khoảng thời gian đó.”

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes