Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mt 12:38-42Sứ điệp Tin Mừng Thánh Matthêu 12:38-42 do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes