Thánh lễ Truyền Chức Phó Tế và Linh Mục Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 01/07/20178g30' Trực Tiếp Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 01/07/2017
“Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi... để tôi loan Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4, 18)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes