Tin Công giáo thế giới ngày 03/07/2017Tin Công giáo thế giới ngày 03/07/2017

- Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hòa bình và hoà giải ở Venezuela
- Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin
- Các giám mục Kenya kêu gọi xây dựng hòa bình trong cuộc tổng tuyển cử

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes