Tin Công giáo thế giới ngày 07/07/2017Tin Công giáo thế giới ngày 07/07/2017

- Đức Thánh Cha cổ võ văn hóa gặp gỡ
- Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng chiến tại Congo

0 nhận xét :