Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 13.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Can đảm nhận biết mình được yêu
- Hai thánh trẻ Phanxicô và Giaxinta: những sứ giả của Fatima
- Các vật tạ ơn ex-voto tại các đền thánh Đức Mẹ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes