Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 27.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Xin ơn lặng nghe và lắng nghe
- Giải thắc mắc về việc: tôn trọng bí mật tòa giải tội
- Trung tâm thánh mẫu

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes