Đài phát thanh Vatican, thứ ba 01.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin 
- Hội nghị Paris về bệnh liệt kháng
- Đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ trẻ mang thai
- Đối nghich với niềm hy vọng tuyệt đối

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes