Đài phát thanh Vatican, thứ ba 08.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Hiện tượng các tín hữu Ki-tô tại Đức xin ra khỏi Giáo hội 
- Chứng từ của một thanh niên Hà lan về cuộc gặp gỡ đổi đời với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Manila, Philippines
- Tư tưởng Thánh kinh về âm ty và địa ngục

0 nhận xét :