Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 05.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật
- Những biến cố xã hội nổi bật trong tuần
- Vai trò của đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Thánh ca

0 nhận xét :