Đài phát thanh Vatican, thứ năm 03.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Đức Thánh Cha yết kiến chung
- Gương can đảm vui sống của một thanh niên tàn tật người Canada
- Nên thánh trong bổn phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes