Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 11.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Chứng từ của Liên hiệp quốc và của một Linh mục Thụy sĩ về thảm trạng tại Kasai, Congo
- Chứng từ sống Tin mừng tại nông trại của gia đình Paroski
- Thánh vịnh 94: Giavê, Đấng trả thù các áp bức, chống lại mọi áp đặt của các kẻ gian ác


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes