Đài phát thanh Vatican, thứ tư 09.08.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Kỷ niệm 100 năm thư của Đức Giáo hoàngBiển đức 15 gửi các quốc trưởng các dân tộc chống đối nhau trong đệ nhất thế chiến.
- Thầy Rosario, vị ẩn tu thời đại toàn cầu hóa
- Những nguyên nhân của tội lỗi

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes