BÀI GIẢNG CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH ngày 30.07.2017 - Lm: Giuse Nguyễn Văn Toản CSsRBài giảng Thánh lễ Công lý và Hòa bình
Lm: Giuse Nguyễn Văn Toản. CSsR
Ngày 30.07.2017 tại Gx. Thái Hà

0 nhận xét :