Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại La Vang sáng ngày 15.8.2017Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại La Vang sáng ngày 15.8.2017

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho chia sẻ trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15.8.2017, dịp Bế Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31.

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes