VĂN NGHỆ GIAO LƯU - Mừng Lễ Thánh Piô X , Bổn Mạng Các Ca Đoàn Nhạc Đoàn


CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ THÁNH PIÔ X,
BỔN MẠNG CA ĐOÀN, NHẠC ĐOÀN GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Tại Giáo Xứ Vinh Châu
Chúa nhật 20 tháng 8 năm 2017

Chủ đề: Hãy ngợi khen Chúa

 13g30 : Các ca viên, các thành viên Ban Kèn có mặt và đăng ký
 14g00: Tập hát chuẩn bị Thánh lễ và buổi giao lưu
 14g30 : Thuyết trình: Hướng dẫn Mục vụ Thánh Nhạc (phần 1)
 15g10 : Giải lao
 15g20 : Thuyết trình: Hướng dẫn Mục vụ Thánh Nhạc (phần 2)
 16g00 : Gặp gỡ Ban Thánh Nhạc Giáo phận
 16g20 : Giải lao
 16g45 : Thánh Lễ đồng tế mừng lễ Thánh Piô X
 17g45 : Chương trình giao lưu giữa các tiết mục của các Giáo Hạt và các ca sĩ
Công Giáo: Phan Đình Tùng, Hiền Thục. (Chủ đề: HÃY NGỢI KHEN
CHÚA) - Liên hoan nhẹ

 19g30 : Bế mạc, ra về

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes