BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 20 - 25.08.2017Những tin chính sẽ phát:
01- Khai mạc Khóa thường huấn Tu sĩ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ nhất tại Giáo phận Thái Bình.
02- Thánh lễ trạm ngày cử hành Năm thánh tại Giáo hạt Mằng Lăng.
03- Lễ Kim Khánh, Ngân Khánh và Vĩnh Khấn - Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2017.
04- Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Di Dân và Tị Nạn 2018.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes