Các chương trình RADIO CÔNG GIÁO ngày 30.08.2017


Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Chiều 30.08.2017
Các chương trình RADIO CÔNG GIÁO ngày 30.08.2017
- Radio Tin Mừng 
- Radio Chân Lý Á Châu
- Radio Vatican

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

0 nhận xét :