Giảng lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên A – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR 13/08/2017Giảng lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên A 8g 00 – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR CSsR 13/08/2017

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes